Hva er

Helgeland Industripark

Helgeland Industripark

er et nytt industriområde som ligger gunstig til sjø og landtransport ca 10 km fra Mosjøen sentrum, langs fjorden.
Området er under opparbeidelse i disse dager og etableringer kan starte mot slutten av dette året.

Tomter

Hele området er ferdig regulert og tilrettelagt for større industrietableringer. Det er enkelttomter på inntil ca 400.000 m2 tilgjengelig, og hele området er på total 1.100.000 m2. Området kan således egne seg for både større etableringer og flere mindre bedrifter som har behov for maritim transport, jernbanetransport, grønn kraft med mer.


Helgeland Industripark

ca 400.000 m2 enkelt tomter

Nærliggende

Infrastruktur

Krafttilgang

Grønt og miljøvennlig kraftoverskudd i regionen fra vannkraft og vindkraft

Bjørn Ivar Blix

Jernbane

- fraktterminal

Alt av gods kan håndteres ved terminalen. Tilbyr kombinerte transportløsninger i henhold til kundenes ønsker.

Snorre Nicolaisen

Dypvannskai

Nord-Norges største container og tømmerhavn, med ukentlige båter til Rotterdam, Island med mere.

Snorre Nicolaisen

E6 – nord og sør

E6 gjennom regionen pluss veiforbindelse mot Sverige. Ny E6 under bygging.

Flyplass

flytilbud nord og sørover

Bjørn Ivar Blix


Helgeland Industripark

Lokalisering


«Invest in Norway»

Norge som investerings destinasjon

Innovasjon Norge

Invest in Norway er Innovasjon Norges offisielle organ for promotering av Norge som invetseringsland.
De kan gi råd om de generelle etableringsbetingelser, som skatt, lover og regelverk, samt bistå bedrifter med lokalisering av etableringer i Norge.
Om din bedrift vurderer en støtte etablering i Norge , er «Invest in Norway» et godt startpunkt.
Du finner mer om «Invest in Norway» her: "Innovasjonnorge.no"

Innovasjon Norge

Invest in Norway er Innovasjon Norges offisielle organ for promotering av Norge som invetseringsland.
De kan gi råd om de generelle etableringsbetingelser, som skatt, lover og regelverk, samt bistå bedrifter med lokalisering av etableringer i Norge.
Om din bedrift vurderer en støtte etablering i Norge , er «Invest in Norway» et godt startpunkt.
Du finner mer om «Invest in Norway» her: "Innovasjonnorge.no"


Norway

Å bo i Mosjøen, Helgeland, Norge

Mosjøen

Vefsn kommune og Mosjøen har et særdeles godt bomiljø. Det er korte avstander fra boligområder til sentrum, kjøpsentere, idrettssenter, kulturtilbud, kino, etc. I kommunen kan du gå på toppturer godt over 1000 meter, fiske ørret i fjellvann, for så å dra en torsk i sjøen samme kveld. Mosjøen har sykehus, fengsel, videregående skoler med 12 av 13 utdanningsløp, god barnehagedekning, kino, bibliotek, Nord-Norges eldste hotell, Nord-Norges eldste bakeri, og er hovedsete for Helgelandskraft.


Næringsliv

Industriregionen Helgeland

Prosessindustri

Oppdrett

Olje og gass

kart_v5